Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 29.1.2017

29. 1. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k týdnu od 30. 1. – 3. 2. 2017.

Co nás čeká:

  • V úterý 31. 1. – rozdávání pololetního vysvědčení (4. hodinu). Do školy ho nevracejte, jedná se pouze o výpis, originál dostanou všichni až na konci školního roku. Dejte, prosím, dětem, na vysvědčení desky.
  • Ve středu 1. 2. jedeme do kina Modřany na film „Anděl Páně 2“.

Sraz: normálně ve škole do 7, 50 hodin, kdo chodí do ranní družiny nebo chodí brzy, přijde ještě do třídy, kdo chodí „těsně“, může počkat v šatně. Před 8. hodinou odejdeme společně na vlakové nádraží (vlak odjíždí v 8, 31 hodin).

Návrat: v 11, 27 hodin opět na nádraží, děti odvedeme do školy na oběd a do družiny, pokud se Vám to hodí, můžete si děti vyzvednout i osobně na nádraží.

Cena: 100 Kč (vstupenka a jízdné, zaplaťte, prosím, nejlépe do úterý).

S sebou: teplé oblečení podle počasí, do batůžku svačinu, pití, případně drobné kapesné.

  • V pátek 3. 2. – je volno, jednodenní pololetní prázdniny. Za pěknou práci nedostanou děti na prodloužený víkend žádný DÚ.

Český jazyk: Kromě t a ť (a x, w a q) jsme se už naučili číst všechna malá tiskací písmena. Děti je poznávají dobře, některá se jim ještě pletou, což je normální. Samozřejmě je budeme denně procvičovat, máme na to další půlrok. Tento týden přechod na čtení malých písmen dokončíme, v PS začneme číst hádanky a pohádky (dojdeme asi na str. 15). Hodně se věnujeme přepisu slov nebo věty z malých tiskacích písmen do velkých, psali jsme i diktát slov, zaměřený na znaménka. V písance, ve které píšeme každý den, už umíme tato psací písmena: e, é, ě, l, t, s, š a krátká slova s nimi, tento týden zvládneme ještě i, í, u, ú, ů, a, á (dojdeme asi na str. 10). Písmena nacvičujeme také na smazávací tabulku, chci, aby děti psaly tvar a velikost písmen opravdu přesně. Prosím, chtějte po nich i doma správné držení pera (tužky), někteří „umí“ i Stabilo držet špatně… Chválím všechny děti za snahu, většina píše pečlivě a pěkně. Ve čtvrtek si zkusíme napsat i diktát psacích písmen a jednoduchých slov, která jsme psali v písance.

Matematika: Počítáme v oboru 0 – 9, sčítáme a odčítáme, rozkládáme čísla na sčítance, řešíme slovní úlohy…V tomto týdnu budeme pokračovat a seznámíme se s číslem 10 (dojdeme asi na str. 17). Děti si mohou v hodinách pomáhat počítadlem nebo si počítají na prstech. Prosím, trénujte s dětmi příklady ústně i písemně také doma, hodně dětí počítá opravdu velmi pomalu. Počítání je potřeba zrychlit (tzn. počítat nejlépe bez pomoci prstů) a příklady co nejvíce zautomatizovat. Děti se seznámily také s nejznámějšími tělesy (krychle, kvádr, válec, kužel…), vyzkoušely si i geometrické sudoku.

Prvouka: Věnovali jsme se péči o naše tělo a hygieně. V tomto týdnu nás čeká zdravá a nezdravá strava, budeme si povídat o zdravém jídelníčku. V PS je informací poměrně málo (uděláme str. 41), budeme tedy pracovat i z jiných materiálů.

VV a PČ: Ve čtvrtek 6 dětí nemělo na hodiny pomůcky (krabičky, papírové ruličky…), tak jsme bohužel kvůli nim museli plánovanou práci odložit na další (tento) týden a dělat práci náhradní. Prosím, aby děti, kterých se to týkalo, si potřebný materiál pro práci do čtvrtka 2. 2. přinesly. Ve dvojicích či samostatně děti vytvořily pěkné koláže – stromy „Písmenovníky“.

Přeji krásný poslední týden 1. pololetí!                         Petra Holubová