Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 2.1.2017

2. 1. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám 1. informace v novém kalendářním roce k týdnu od 3. 1. – 6. 1. 2017.

  • Poslední školní den před Vánocemi jsme si opravdu vánočně užili. Děti pro Vás dokončily vánoční přání, velmi se snažily, moc mě potěšily, co už dokázaly napsat a jak si na práci dávaly záležetJ. Následovala slavnostní svačina se společným přípitkem a rozdávání dárků pro kamarády i pro třídu, které děti už dlouho netrpělivě okukovaly pod stromečkem. K dobré náladě přispěla i vánoční tombola, kdy si každý vytáhl ještě jeden dárek – překvapení. Také jsme si zazpívali koledy, které jsme se společně naučili. Pak jsme k nám do třídy pozvali kamarády z 1. A a společně se podívali na krátkou pohádku. Děkuji Vám, kteří jste nám přispěli penězi či koupili pěkné hry na přestávku, v tomto týdnu je hned vyzkoušímeJ.
  • 1.února pojedeme do Modřanského biografu na film „Anděl Páně 2“.

Český jazyk: V tomto týdnu si zopakujeme nová předvánoční písmena F a G, budeme procvičovat čtení slov se skupinami DI, TI a NI, DĚ, TĚ a NĚ. Přidáme si psaní a čtení Ď, Ť a Ň, začneme čtení skupin BĚ, PĚ, VĚ a MĚ. Postup čtení: např. VĚRA – hláskujeme V – J – E – R – A, PĚNA – hláskujeme P – J – E – N – A … MĚSTO – hláskujeme nahlas opět to, co vyslovujeme: M – Ň – E – S – T – …Dojdeme asi na poslední stránku PS -  str. 80. Ráda bych také všechny děti vyzkoušela ze čtení DÚ ve žluté čítance, který měly na prázdniny. Děti by měly číst chvilku doma každý den, i když není zrovna úkol ze čtení. Napíšeme si také na známku diktát známých slov. V sešitě kresebných uvolňovacích cviků (sešit s mašinkou) na nás čekají už celkem obtížné části psacích písmen, se kterými mnohé děti před Vánocemi dost „bojovaly“(např. spodní kličky). Zatím jsou tyto tvary velké, ale už by měly být celkem přesné. Na trénování budu dětem dávat i pracovní listy z jiných materiálů.

Matematika: Budeme opakovat a procvičovat sčítání a odčítání do 7 a řešení slovních úloh. Téměř všem jde správně vypočítat součet nebo rozdíl, je ale potřeba procvičovat i doma příklady typu 4 + _ = 7 a hlavně _ -  3 = 4… V těchto příkladech někteří poměrně často chybují, někdy ale také pouze proto, že si práci po sobě vůbec nezkontrolují. Veďte je tedy, prosím, i doma k pečlivé kontrole svojí práce. Děti by měly také postupně počítat rychle, bez používání prstů a výpočty si co nejvíce zautomatizovat. Počítání v oboru 0 – 7 už budu od středy známkovat i do notýsku. V PS dojdeme asi na str. 59.

Prvouka: Budeme se věnovat ročnímu období zimě a zimním sportům. Povídat si budeme o přikrmování lesních zvířat a ptactva (PS str. 35 – 37).

TV: Pokud by napadlo větší množství sněhu, šli bychom si ho příští týden v době tělocviku užít (bobovat, stavět sněhuláka…). Sledujte tedy naše třídní webové stránky, kam bych aktuální informaci k TV v neděli napsala.

Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody!     Petra Holubová