Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 15. 1. 2017

15. 1. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k tomuto týdnu od 16. 1. – 20. 1. 2017.

  • Od pátku 27. 1. začne další turnus sportovek s trenéry v sokolovně. Mohou se ještě přihlásit případní noví zájemci, cvičí se vždy v pátek od 13 – 14 hodin. Trenéři si děti vyzvedávají ve ŠD.
  • Děti dostaly informace o volbách do školské rady. Do 23. 1. se můžete přihlásit nebo doporučit kandidáta za Vás rodiče. Bližší informace jsou na webu školy.
  • Ve středu 18. 1. už začneme psát perem, prosím, aby si ho všichni přinesli, jak jsem již dříve psala.
  • Prosím, aby měly děti všechny nové pracovní sešity (a písanku) obalené. Kdo měl obal na starém sešitě v pořádku, přendal si ho na nový sešit.

Český jazyk: Minulý týden jsme procvičovali a opakovali čtení a psaní slov se skupinami s Ě. I když jsme to trénovali velmi pilně, některé děti při hláskování těchto slov stále chybují. Prosím, trénujte to i doma, chtějte po dětech správné a rychlé hláskování, jak jsem popsala v minulých zprávách, je potřeba to bezpečně upevnit a zautomatizovat. V tomto týdnu začneme číst už i malá tiskací písmena. POZOR! Budeme se je učit pouze číst, nebudeme je psát. Psát budeme i nadále pouze velkými tiskacími písmeny. Začneme číst malá písmena tvarově stejná (12) a postupně se budeme učit další (většinou 2 každý den). V pondělí děti dostanou nový 2. díl učebnice, kde je přechod na čtení malých tiskacích písmen velmi stručný (začneme částečně na str. 4 – 6). Budu proto opět dětem kopírovat PL z jiných materiálů do červených desek, které mají děti nyní prázdné. Staré PL jsem dětem vyndala a dostanou je domů na památku s pololetním vysvědčením. Na středu 18. 1. mají děti za DÚ číst v čítance příběh „Jak šly žáby do světa“ str. 23 – 24 a vypracovat k němu PL v červených deskách.

Psaní: Dopíšeme poslední stránku v sešitě „s mašinkou“. Děti si pak natrénované části psacích písmen zopakují v malé „zkoušce psaní“(speciální PL) a ve středu 18. 1. už začneme psát perem do písanky č. 1 malá psací písmena (dojdeme asi na str. 3). Do písanky budeme psát vždy psacím písmem. Prosím, aby děti v penálu nosily pera dvě, jedno Stabilo a druhé náhradní pero (může to být např. levnější Tornádo). Nedávejte dětem zmizík, ten používat nebudeme. Pokud dítě udělá chybu, škrtne ji jednou čarou a nadepíše, co mělo být správně či lépe. Při psaní veďte děti k pečlivosti a dodržování správného a přesného tvaru písmen. Na začátku některých řádků v písance bude předepsané malé tiskací písmeno. V tomto případě budeme trénovat tzv. přepis, dítě bude psát písmeno psacím písmem.

Matematika: Dokončili jsme 1. díl PS a začali počítat v 2. dílu. Naučili jsme se psát číslici 8, trénovali číselnou řadu O – 8, rozkládali osmičku na dva sčítance, porovnávali čísla 0 – 8 (došli jsme na str. 9, první strany sešitu jsme ale vynechali). Také jsme tvořili a zapisovali 4 možné příklady k zadané dominové kartě nebo ze tří daných čísel, dopočítávali matematické pyramidy…Řešením těchto úkolů si děti uvědomují vzájemnou propojenost sčítání a odčítání, pracují s názorem, cvičí si logické myšlení... Některé děti měly s těmito úlohami problémy. Úkoly, ve kterých měly více přemýšlet, je dost „potrápily“… V tomto týdnu budeme pokračovat sčítáním a odčítáním do 8, seznámíme se poprvé s tělesy a přidáme si už psaní číslice 9 a numeraci v oboru 0 – 9 (str. 6, 9 – 12).

Prvouka: Začali jsme téma „Člověk a jeho zdraví“. Procvičovali jsme také časové pojmy. Ne všichni v nich mají jasno…(na otázku, jaké je nyní roční období, odpovídají leden apod.). V tomto týdnu budeme pokračovat (dojdeme asi na str. 40).

VV, PČ a HV: Děti si vyzdobily nové desky s názvem „Můj písmenovník“ na pracovní listy z 1. pololetí. Moc se jim povedly a moc je to bavilo. Učili jsme se písničku Když jde malý bobr spát.

TV: Prosím o zkontrolování oblečení a obuvi do tělocvičny, mnoha dětem část chybí. Nemohou pak s námi cvičit.

Přeji hezký zimní týden!                                  Petra Holubová