Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče 12.3.2017

12. 3. 2017

Vážení a milí rodiče,

posílám Vám informace k dalšímu týdnu od 13. 3. – 17. 3. 2017.

Nejbližší akce:

  • Vynášení Morany – v pondělí 20. 3. v době hodin TV (3. a 4. vyučovací hodinu), kdy půjdeme společně se třídami 1. stupně k přívozu, kde si zazpíváme a vyhodíme Moranu – zimu z Vraného. Pak se vrátíme zpět do školy, kde bude konec vyučování (normálně v 11, 30 hodin).
  • 27. 3. – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou (během dopoledne ve škole). Děti dostaly minulý týden k této akci informace a nabídku s možností zakoupení jejích knížek, které si můžete u mě objednat a zaplatit a paní Březinová je na besedu přiveze. Taktéž si mohou děti přinést na podepsání knížky, které mají případně od této dětské spisovatelky doma.

Český jazyk: Minulý týden jsme četli z různých PL, které jsem pro děti připravovala či kopírovala z jiných materiálů. Už se snažíme o čtení vět se správnou intonací, pilně jsme trénovali obrázkové čtení i čtení psacího písma. V tomto týdnu budeme opět pokračovat čtením z PS „Už čteme a píšeme sami“. Čekají nás texty na téma ryby a obojživelníci, dojdeme asi na str. 34. Napíšeme si dva diktáty, které si mohou děti nově natrénovat předem (najdete je na třídních stránkách v rubrice „Přípravné diktáty“. Procvičovat budeme samozřejmě přepis a opis slov, aby se děti zdokonalily a upevnily si přesné tvary, napojování a správnou velikost psacích písmen. V DÚ ze psaní (nejen v písance) chtějte, prosím, po dětech, aby si všechna slova či věty před napsáním nahlas přečetly a po napsání pečlivě zkontrolovaly. V tomto týdnu se naučíme psát V, r, ř, z a ž, dojdeme v písance asi na str. 29. V pondělí dostanou děti za DÚ str. 25 – přepsat do psacího písma 4 věty logicky správně. Děti dostaly kartu vzorového písma, kterou budou mít každý den na pomoc při psaní na lavici.

Matematika: Procvičovali jsme a opakovali různé typy příkladů na sčítání a odčítání do 10, práce jsem už známkovala. Také jsme počítali tabulky, učili se pohybovat ve čtvercové síti a řešili slovní úlohy – nově typu „o několik více „ nebo „o několik méně“. Mezi dětmi jsou poměrně velké rozdíly ve správnosti a také rychlosti počítání. Většina dětí příklady počítat umí, někteří jsou ale zbrklí, občas se přehlédnou v zadání nebo si výsledek po sobě nezkontrolují. Několika dětem dělají ale stále problémy tyto typy příkladů: _ + 3 = 10, _ - 4 = 5, 10 - _ = 2…Dětem dám ještě příklady na procvičování za DÚ. Několik kratších prací na známku si napíšeme ještě i v tomto týdnu, protože sčítání a odčítání do 10 se musí dětem opravdu nutně 100% zautomatizovat. Tento týden se už ale musíme posunout v učivu dál, seznámíme se s čísly 11 – 20, budeme tato čísla rozkládat na desítku a jednotky, zapisovat, ukazovat na počítadle, porovnávat…(dojdeme v PS asi na str. 30). V geometrii si vyzkoušíme stavby z krychlí a zápis plánku stavby (např. str. 27/3).

Prvouka: V tomto týdnu zadám dětem shrnující DÚ na časové pojmy, které by měly bezpečně znát. Začali jsme se učit o jaru, budeme pracovat i z jiných materiálů, ale v PS také pokročíme (na str. 48). Dokončíme také části kvetoucích rostlin (str. 47).

VV a PČ: Krásně nám ve třídě „rozkvetla“okna a dveře díky barevným tulipánům, které děti vyrobily. V tomto a dalších týdnech budeme tvořit a vyrábět jarní dekorace na plánovaný velikonoční jarmark, na který Vás moc srdečně s dětmi zveme v úterý 11. 4. v odpoledních hodinách.

Přeji krásný už skutečně předjarní týden!                           Petra Holubová